Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

CVMA Việt Nam cung cấp đủ bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33 lắp trên máy xúc LIUGONG, SDLG, XGMG, XGMA, HJ, Lehman, JF.

Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ: 0948251515/0961251515. Xin cảm ơn.

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 1 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 2 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 3 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 4 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 5 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 6 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

bo hoi wd615 wp6g yc6j yc6b ycd80ycd22j yn27yn33 7 - Bộ hơi: WD615, WP6G, YC6J, YC6B, YCD80,YCD22J, YN27,YN33

0948.25.1515